Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
uberalles
7567 a0c1 500
Reposted fromoblivions oblivions
uberalles
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie vianihilism nihilism
uberalles
uberalles
4945 0e27
Reposted fromblueberries blueberries viagusta-blu gusta-blu
uberalles
4945 0e27
Reposted fromblueberries blueberries viagusta-blu gusta-blu
uberalles
Reposted fromgaf gaf viagusta-blu gusta-blu
uberalles
Reposted fromsowaaa sowaaa vianihilism nihilism
uberalles
0207 f1dd
Reposted fromsexandthecity sexandthecity viagusta-blu gusta-blu
uberalles
8438 7760
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viakater kater
uberalles
<angelikagg2> a słyszałeś Tusk odebrał dziś Nagrodę Europejską
<dziedziel> Komu?
— bash.org.pl
Reposted fromjunior13 junior13 viapl pl
uberalles
uberalles
6143 5a9d
dariuszuuu~~
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viagusta-blu gusta-blu
uberalles
5695 98cc
...really, have you?
Reposted fromcoldways coldways vianihilism nihilism
uberalles
Człowiek sztuka dramatu i ekscytacji; kiedy nie może uzyskać satysfakcji na wyższym poziomie, tworzy dla samego siebie dramat zniszczenia.
— Erich Fromm
Reposted fromliquirizja liquirizja viapl pl
uberalles
uberalles
Reposted fromsaski saski viapl pl
uberalles

"Palenie" Marcin Świetlicki

Pytam: dlaczego niepalący
wsiadają bez skrupułów do przedziałów
dla palących? Czemu chcą dominować? Czemu
są wiecznie urażeni?

Mój mały przyjacielu, papierosie.
Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek.
Niszczmy się nawzajem, czule
zobowiązani.

Pytam: dlaczego niepalący
nie doceniają naszej samotności,
naszej niemądrej odwagi, naszego
żaru, popiołu?
Reposted fromtemptation temptation viatilfeldighet tilfeldighet
uberalles
uberalles
0011 2a78 500
Reposted fromsix-eyes-from-hell six-eyes-from-hell
uberalles
2173 bf25
Reposted fromsunlight sunlight viagusta-blu gusta-blu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl